Stranica za slijepe

Sakralni objekti

zbirka nacrta

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, koja je nastala digitalizacijom arhivske Zbirke planova i nacrta HR DABJ 291, za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.

Digitalno je dostupno 260 nacrta sakralnih objekata nastalih od 1854. do 1938. godine, za objekte građene u 33 naselja. I to ne samo s područja sadašnje teritorijalne nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, već i šire (Donja Velika, Hlebine i Mikleuška).