Stranica za slijepe

Gradsko poglavarstvo Bjelovar

nacrti objekata 1881. - 1906.

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, nastale digitalizacijom arhivskog fonda Gradskog poglavarstva Bjelovar HR DABJ 2 za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH..
Ovdje je dostupno 178 nacrta javnih i privatnih objekata u Bjelovaru, nastalih od 1881. do 1906. godine. Nacrti privatnih objekata sadrže imena vlasnika i tadašnje nazive ulica.
Za više podataka pogledajte arhivsku izložbu "Arhivi i digitalizacija" (2019.).