Stranica za slijepe

Karte

grada Bjelovara

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke karata i planova HR DABJ 1201-1 nastale za potrebe prikupljanja materijala za knjigu "Povijesni atlas gradova I. svezak Bjelovar" izdanu 2003. godine autorice dr. sc. Mirele Slukan Altić.
Tom prigodom digitalizirane su Kartografske zbirke Hrvatskog državnog arhiva, Ratnog arhiva u Beču, Gradskog muzeja Bjelovar i Državnog arhiva u Bjelovaru (HR DABJ 384).
Ovdje su dostupne 33 karte i plana grada Bjelovara koji su nastali od 1772.-1933. godine.
Uz spomenutu knjigu, zbirka je korištena i za arhivske izložbe "Od pera do satelita" (2017.) te "Arhivi i digitalizacija" (2019.).