Stranica za slijepe

Daruvar

Zbirka planova i nacrta privatnih objekata

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, koja je nastala digitalizacijom arhivskih fondova Općinskog poglavarstva trgovišta Daruvar HR DABJ 7 i HR DABJ 672. Nacrti su digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
Ovdje su dostupna 42 nacrta javnih i privatnih objekata tadašnjeg trgovišta Daruvar, nastalih od 1909. do 1940. godine. Na nacrtima privatnih objekata napisana su imena vlasnika i tadašnji nazivi ulica.
Za više podataka pogledajte arhivske izložbe "Arhivi i digitalizacija" (2019.) te "Iz Muzeja u Arhiv" (2020.).