Stranica za slijepe

Pristupačnost web sadržaju

Izjava o pristupačnosti

Državni arhiv u Bjelovaru nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) (u daljnjem tekstu: Zakon) te Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Direktiva).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službene mrežne stranice Državnog arhiva u Bjelovaru www.dabj.hr.


Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom i Direktivom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive, Državni arhiv u Bjelovaru proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

- dio linkova prikazan je s tekstom
- digitalizirano arhivsko gradivo nije podložno izmjenama veličine i boje fonta
- digitalizirano arhivsko gradivo nije podložno promjeni veličine i boje pozadine teksta


Navigacija pomoću tipkovnice

Sve web stranice trebali bi biti pristupačne uz upotrebu tipkovnice, prije svega zbog toga što određeni dio korisnika nije u mogućnosti koristiti miša, ili gledati u ekran. Štoviše, prema portalu WebAIM, u istraživanju koje obuhvaća osobe s oštećenjima vida (članak na linku https://webaim.org/blog/low-vision-survey2-results/), 60.4% anketiranih osoba izjavilo je da uvijek ili često koriste tipkovnicu u svrhe kretanja po web stranici. Također, osobe s privremenim ili trajnim gubitkom upotreba ruku ili oštećenja mišića za kontrolu ruku također mogu koristiti tipkovnicu ili prilagođene tipkovnice za kretanje po web stranici.

Kratice na tipkovnici koje možete koristiti na ovoj stranici:

- Pritisak na tipku Tab stavlja fokus na prvu stavku stranice, dok pritisak na tipku Enter za biranje određene stavke.
Ponovni pritisak na tipku Tab stavlja fokus na sljedeću stavku koja se može izabrati na toj stranici.
Pritisak kombinacije tipki Shift + Tab stavlja fokus na prethodnu stavku koja se može izabrati na toj stranici.

- Pomaknite se prema dolje: razmak (space) ili strelica dolje

- Pomaknite se prema gore: shift + razmak (space) ili strelica gore

- Na dno stranice: tipka End

- Na vrh stranice: tipka Home

- Naprijed: tipka Alt + desna stralica

- Natrag: tipka Alt + lijeva stralica

- Osvježitti stranicu: tipka F5

- Prikaz preko cijelog ekrana: tipka F11

- Pretraživanje teksta: tipka CTRL + F


Promjena postavki veličina slova i teksta

Veličinu teksta sadržaja možete promijeniti s pomoću opcije za promjenu veličine teksta u postavkama preglednika.

Radi lakšeg i bržeg načina promjene veličine slova na stranici DABJ u gornjem desnom kutu imate tipku na koju pritiskom mijenjate veličinu cijelog teksta na stranici.

Portal UX Movement (više o članku na linku http://uxmovement.com/content/why-you-should-never-center-align-paragraph-text/) javlja da poravnavanje teksta utječe na čitljivost. Centrirani tekst otežava čitanje zbog nedostatka ravnog lijevog ruba, drugim riječima, ne postoji konzistentna putanja za oko koje nastavlja u sljedeći redak teksta. Lijevo centrirani tekst također olakšava skeniranje teksta i pronalazak predaha (bijelog prostora koji odvaja odlomke i podnaslove) u tekstu.

Ukoliko imate problema s disleksijom, preporučamo upotrebu fonta “OmoType”, a dostupna je i mobilna aplikacija za pomoć pri čitanju “OmoReader” za Android i iOS uređaje.

Na stranici DABJ koristimo jednostavan font. Fontovi koje koristimo na stranici su Verdana, Calibri i Coda.

Standardna veličina fonta na stranici je 16px (1em)

Na stranici nema pokretnog teksta (element marquee)


Promjena postavki načina prikaza

Upotreba boje utječe na pristupačnost. Prema istraživanju portala WebAIM (više o istraživanju na linku https://webaim.org/blog/low-vision-survey2-results/), 75% ispitanika prijavilo je više vrsta vizualnih poteškoća, 61% prijavilo je probleme sa svjetlošću i odsjajem, a 46% osjetljivost na kontrast.

Korisnicima stranice DABJ omogućili smo da pritiskom na tipku "Dodaj kontrast", koja se nalazi u gornjem desnom kutu, mogu promijeniti boju stranice, odnosno pritiskom stranica postaje crno-bijeka.

Prikaz stranica DABJ je optimiziran za prikaz na svim ekranima (od mobilnih do TV uređaja).


Slike

Za sve relevantne slike dostupan je tekstni ekvivalent.


Čitači zaslona i pretvorba teksta u govor

Asistivna tehnologija uvelike pomaže u poboljšanju funkcionalnih mogućnosti upotrebe pametnih telefona u osoba s invaliditetom. Postoje već ugrađene aplikacije i alati u sustave kao i dodatne postavke. Također postoje i mobilne aplikacije za naše pametne uređaje.

Popis dostupnih za svakodnevnu primjenu:

Mobilno:
– Google TalkBack (Android)
– Voiceover (iPhone)
– Ease of Access (Windows Phone)
– Talks (Symbian)
– Mobile Speak Pocket (Windows mobile)
– Orator (Blackberry)
Windows: JAWS, Window Eyes, NVDA
Mac: VoiceOver
Linux: GNome-Orca


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 27. svibnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Državni arhiv u Bjelovaru.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Bjelovaru možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive.

Zahtjev možete podnijeti Moniki Stojan, službenici za informiranje Državnog arhiva u Bjelovaru:

telefonom na broj: +38543 244-487,

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pisarnica@dabj.hr

poštom na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 3, 43000 Bjelovar.


Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19

10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr


posljednja promjena 25. 8. 2020.