Popisi javnog gradiva do 1990.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

Red. br.

Imatelj

Gradivo stvaratelja iz čl. 21.a Zakona, NN 46/2017

Vrijeme nastanka gradiva

Datum zaprimanja popisa

Poveznica na popis gradiva

1.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

Skupština općine Križevci

1973. - 1990.

05.07. 2017.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci

2.

FINA Podružnica Bjelovar

SDK Bjelovar

1949. - 1990.

21.07. 2017.

Financijska agencija Podružnica Bjelovar

3.

Prekršajni sud u Bjelovaru

Narodni odbor općine Bjelovar/ Skupština općine Bjelovar/ Općinski sudac za prekršaje Bjelovar

1955. - 1990.

08.09. 2017.

Prekršajni sud u Bjelovaru

4.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba Daruvar

Općinski sudac za prekršaje Daruvar

1968. - 1990.

08.09. 2017.

Prekršajni sud u Bjelovaru

5.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba Grubišno Polje

Općinski sudac za prekršaje Grubišno Polje

1968. - 1990.

08.09. 2017.

Prekršajni sud u Bjelovaru

6.

Prekršajni sud u Bjelovaru
Stalna služba Garešnica

Općinski sudac za prekršaje Garešnica

1969. - 1990.

08.09. 2017.

Prekršajni sud u Bjelovaru

7.

Prekršajni sud u Bjelovaru Stalna služba Križevci

Općinski sudac za prekršaje Križevci

1968. - 1990.

08.09. 2017.

Prekršajni sud u Bjelovaru

8.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru

Kraljevski kotarski sud u Daruvaru/ Kotarski sud u Daruvaru/ Općinski sud u Daruvaru

1861. - 1990.

18.09. 2017.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru

9.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Grubišno polje

Kraljevski kotarski sud u Grubišnom Polju/ Kotarski sud u Grubišnom Polju/ Općinski sud u Grubišnom Polju

1870. - 1990.

18.09. 2017.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Grubišnom Polju

10.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici

Kraljevski kotarski sud u Garešnici/ Kotarski sud u Garešnici

1880. - 1990.

18.09. 2017.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici

11.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Pakracu

Kraljevski kotarski sud u Pakracu/ Kotarski sud u Pakracu

1858. - 1990.

18.09. 2017.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Pakracu