Stranica za slijepe

Školske zgrade

zbirka planova i nacrta

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, koja je nastala digitalizacijom arhivske Zbirke planova i nacrta HR DABJ 291. Nacrti su digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
Ovdje je dostupno 65 nacrta školskih objekata nastalih od 1886. do 1939. godine, za objekte građene u 46 naselja. I to ne samo s područja sadašnje teritorijalne nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru, već i šire (Glogovac, Jagnjedovac, Kladare, Pitomača i Repaš).
Korišteni su za izložbu "Školska arhitektura 19. i 20. stoljeća" 2013. godine.