Stranica za slijepe

Zbirka računa Narodne knjižnice

Petar Preradović Bjelovar

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke memoranduma i računa HR DABJ-1201-11, nastala digitalizacijom računa iz arhivskog fonda HR DABJ 284 Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar.
Digitalno je dostupno 47 računa nastalih od 1880. do 1943. godine koje su izdali bjelovarski obrtnici i poduzeća kako bi naplatili svoje usluge tadašnjoj "Čitaonici br. I na šetalištu u Belovaru". Računi s memorandumima nam daju uvid u raznoliku i bogatu gospodarsku aktivnost u gradu Bjelovaru krajem 19. i početkom 20. stoljeća.