Stranica za slijepe

Gradsko poglavarstvo Bjelovar

nacrti objekata 1907. - 1940.

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, nastale digitalizacijom arhivskih fondova Gradskog poglavarstva Bjelovar HR DABJ 2 i HR DABJ 6. Digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
Ovdje je dostupno 287 nacta javnih i privatnih objekata u Bjelovaru, nastalih od 1907. do 1940. godine. Nacrti privatnih objekata sadrže imena vlasnika i tadašnje nazive ulica.
Za više podataka pogledajte arhivsku izložbu "Arhivi i digitalizacija" (2019.).