Stranica za slijepe

Križevci

Zbirka planova i nacrta javnih i sakralnih objekata

Ova cjelina dio je Digitalne zbirke planova i nacrta HR DABJ 1201-3, nastale digitalizacijom arhivske Zbirke planova i nacrta HR DABJ 291 te arhivskih fondova Gradskog poglavarstava Križevci HR DABJ 398 i HR DABJ 399. Nacrti su digitalizirani za potrebe Konzervatorskog odjela Bjelovar Uprave za zaštitu kulturne baštine RH.
U okviru stranice dostupno je 87 nacrta javnih, privatnih i sakralnih objekata nastalih od 1872. do 1941. godine na području grada Križevaca.
Za više podataka pogledajte arhivsku izložbu "Arhivi i digitalizacija" (2019.).