Stranica za slijepe

Info

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva

12-10-2020

Ministarstvo kulture i medija početkom listopada doneslo je Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) koji propisuje uvjete i načine stvaranja, čuvanja i zaštite dokumentarnoga gradiva, njegove obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe u digitalni oblik te njegovo korištenje i izlučivanje. Pravilnik uređuje i predaju arhivskoga gradiva nadležnom arhivu te stručnu osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom. Za više informacija pogledajte tekst dokumenta na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1963.html

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM